language
PRODUCTS
Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series
Hãng sản xuất: Binder
Xuất xứ: Đức
S000362 Testing laboratories Quantity: 0 cái

Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series

  • Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series
    Hãng sản xuất: Binder
    Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật

Model Housing dimensions not incl.
fittings and connections
W x H x D
Internal dimension
W x H x D
Net weight
[lbs]
Interior volume
BD 56 560 x 625 x 565 mm 360 x 420 x 380 mm 40 kg 57 L
BD 115 710 x 705 x 605 mm 510 x 530 x 420 mm 57 kg 112 L
BD 260 810 x 880 x 760 mm 610 x 760 x 545 mm 85 kg 253 L
BD 720 1165 x 1590 x 870 mm 960 x 1280 x 600 mm 170 kg 737 L

Các model cung cấp

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second