language
PRODUCTS
Que swab test lấy mẫu vi sinh bề mặt Que swab test lấy mẫu vi sinh bề mặt

Que swab test lấy mẫu vi sinh bề mặt – Compact Dry Swab Test Nissui

Hãng sản xuất: Nissui - Nhật Bản
Mã code: ZCS1002953
Quy cách đóng gói: 40 que/gói

NGƯNG SẢN XUẤT VÀ THAY THẾ BẰNG QUE PROMEDIA ST-25

ZCS1002953 Testing laboratories Quantity: 0 cái

Que swab test lấy mẫu vi sinh bề mặt

  • Que swab test lấy mẫu vi sinh bề mặt – Compact Dry Swab Test Nissui

    Hãng sản xuất: Nissui - Nhật Bản
    Mã code: ZCS1002953
    Quy cách đóng gói: 40 que/gói

    NGƯNG SẢN XUẤT VÀ THAY THẾ BẰNG QUE PROMEDIA ST-25

Dụng cụ lấy mẫu bề mặt bao gồm một que test vô trùng trong 1 ml dung dịch đệm PBS / peptone vô trùng để lấy mẫu, swab test bề mặt và phát hiện định lượng các vi sinh vật trên bề mặt kết hợp với môi trường nuôi cấy Compact Dry.

Thông tin chung:

Que test là một công cụ để lấy mẫu vi sinh bề mặt trong môi trường sản xuất chế biến thực phẩm. Bộ đệm trong ống được sử dụng để ổn định các vi sinh vật thu thập được trong quá trình vận chuyển. Mẫu cần được lắc đều đồng nhất trong bộ đệm trước khi nhỏ mẫu vào Compact Dry. Để bỏ mẫu test vào đĩa, sử dụng khóa ở dưới cùng của que test để cho mẫu vào đĩa compact dry.

Các đĩa sau khi bỏ mẫu phải được ủ và đánh giá theo Hướng dẫn sử dụng tương ứng được đưa ra cho từng loại đĩa Compact Dry riêng lẻ.

Quy cách đóng gói: 40 que/gói

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second