language
PRODUCTS
Kit PCR kiểm tra vi sinh vật GEN-IAL® Kit PCR kiểm tra vi sinh vật GEN-IAL® Dòng sản phẩm GEN-IAL® cung cấp một loạt các kit sàng lọc để phát hiện các sinh vật hư hỏng trong sản xuất bia và rượu, ví dụ: Lactobacillus, Pediococcus, Megasphaera, Pectinatus, Dekkera bruxellensis ... GEN-IAL® Testing laboratories Quantity: 1 cái

Kit PCR kiểm tra vi sinh vật GEN-IAL®

  • Dòng sản phẩm GEN-IAL® cung cấp một loạt các kit sàng lọc để phát hiện các sinh vật hư hỏng trong sản xuất bia và rượu, ví dụ: Lactobacillus, Pediococcus, Megasphaera, Pectinatus, Dekkera bruxellensis ...
GEN-IAL® là dòng sản phẩm cho phép sàng lọc để phát hiện các vi sinh vật gây hư hỏng trong sản xuất bia và rượu, ví dụ: Lactobacillus, Pediococcus, Megasphaera, Pectinatus, Dekkera bruxellensis hoặc Oenococcus oeni. Bộ kit test có thể được sử dụng để kiểm soát trong quá trình cũng như kiểm soát sản phẩm cuối cùng.

Tham khảo thêm  

Dữ liệu cho cột 2

Dữ liệu cho cột 3

Dữ liệu cho cột 4

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second