language
PRODUCTS
Kit ELISA test nhanh Streptomycin RIDASCREEN Kit ELISA test nhanh Streptomycin RIDASCREEN

Mục đích

Xét nghiệm miễn dịch enzym cạnh tranh để sàng lọc và phân tích định lượng streptomycin trong các nhiều nền mẫu khác nhau.

Thông tin chung:

Streptomycine là kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside. Tất cả các aminoglycoside đều là những hợp chất độc hại có khả năng gây ra những tổn thương đáng kể tới chức năng tiền đình và thính giác ở người cũng như ở động vật. Tại EU, MRLs đã được thành lập đối với dư lượng gentamicin trong:
-   Sữa bò (100 ppb)
-   Cơ bò / lợn (50 ppb)
-   Chất béo (50 ppb)
-   Gan (200 ppb) và thận (750 ppb).
Ngoài ra, kết hợp với streptomycin và neomycin ELISA, chúng tôi cũng cung cấp một panel duy nhất để phát hiện ba aminoglycoside này trong một loạt các nền mẫu.

  S000386 Testing laboratories Quantity: 0 cái

  Kit ELISA test nhanh Streptomycin RIDASCREEN

  • Mục đích

   Xét nghiệm miễn dịch enzym cạnh tranh để sàng lọc và phân tích định lượng streptomycin trong các nhiều nền mẫu khác nhau.

   Thông tin chung:

   Streptomycine là kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside. Tất cả các aminoglycoside đều là những hợp chất độc hại có khả năng gây ra những tổn thương đáng kể tới chức năng tiền đình và thính giác ở người cũng như ở động vật. Tại EU, MRLs đã được thành lập đối với dư lượng gentamicin trong:
   -   Sữa bò (100 ppb)
   -   Cơ bò / lợn (50 ppb)
   -   Chất béo (50 ppb)
   -   Gan (200 ppb) và thận (750 ppb).
   Ngoài ra, kết hợp với streptomycin và neomycin ELISA, chúng tôi cũng cung cấp một panel duy nhất để phát hiện ba aminoglycoside này trong một loạt các nền mẫu.

   Đặc trưng kỹ thuật

   Art. No. 5111GEN
   Quy cách đóng gói Đĩa 96 giếng
   Chuẩn bị mẫu Đối với sữa, huyết thanh, mô, thức ăn chăn nuôi, trứng, nước tiểu và mật ong các phương pháp chuẩn bị mẫu nhanh và hiệu quả được thể hiện trong sách hướng dẫn sử dụng.
   Thời gian ủ 90 phút

    

   Giới hạn phát hiện ​ Milk, serum 2 ppb
   Tissue, feed 10 ppb
   Egg 1 ppb
   Urine 4 ppb
   Honey 2.5 ppb
   Phản ứng chéo

   Gentamicin 100%,
   Sisomycin 25%,
   Neomycin < 0.1%,
   Kanamycin < 0.1%

   Products in this same field

   You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second