language
PRODUCTS
Đĩa kiểm tra vi khuẩn nhanh - Compact Dry Nissui Đĩa kiểm tra vi khuẩn nhanh - Compact Dry Nissui

Compact Dry là đĩa môi trường pha sẵn, cơ chế phát hiện vi sinh vật dựa trên phản ứng của các enzyme do vi sinh vật sinh ra trong quá trình nuôi cấy với các cơ chất chuyên biệt sinh ra các khuẩn lạc với các màu sắc đặc trưng.

Compact dry cho kết quả nhanh chóng, chính xác và thao tác thực hiện đơn giản.

S000139 Testing laboratories Quantity: 0 cái

Đĩa kiểm tra vi khuẩn nhanh - Compact Dry Nissui

  • Compact Dry là đĩa môi trường pha sẵn, cơ chế phát hiện vi sinh vật dựa trên phản ứng của các enzyme do vi sinh vật sinh ra trong quá trình nuôi cấy với các cơ chất chuyên biệt sinh ra các khuẩn lạc với các màu sắc đặc trưng.

    Compact dry cho kết quả nhanh chóng, chính xác và thao tác thực hiện đơn giản.

Compact dry có nhiều ưu điểm:

Tiện lợi:
Sẵn sàng sử dụng
Dễ dàng bảo quản (nhiệt độ phòng)
Thời gian sử dụng lâu (18 tháng)
Đóng gói thông minh, 4 đĩa/hộp không phải bảo quản khi không sử dụng hết.

ure
ture

Thao tác đơn giản:
Pha loãng mẫu, cấy mẫu và ủ
Tự động dàn trãi mẫu
Nhanh chóng:
Kết quả sau 24h
Chính xác:
Phương pháp chuẩn hóa được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế AOAC, NMKL, MicroVal, NordVal…
Kết quả kiên định, rõ ràng, dễ phân biệt
Dễ dàng tách lấy khuẩn lạc để test sinh hóa
Kinh tế:
Tiết kiệm lao động
Tiết kiệm thời gian
Tiết kiệm khoản đầu tư thiết bị, hóa chất, môi trường…
Không mất thời gian đào tạo
Toàn diện:
Kiểm tra đầy đủ các chi tiêu vi sinh thông thường
Ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra mẫu nguyên liệu, thành phẩm, môi trường…

Capture

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second