language
PRODUCTS
Bộ kit phát hiện DNA động vật - SureFast® VEGAN Bộ kit phát hiện DNA động vật - SureFast® VEGAN Bộ kit real-time PCR mới SureFast® VEGAN (Art.No. F4055) dùng để phát hiện dấu vết của DNA động vật có xương sống và sự khác biệt giữa DNA của động vật có xương sống và thực vật trong thực phẩm.  SureFast Testing laboratories Quantity: 1 cái

Bộ kit phát hiện DNA động vật - SureFast® VEGAN

  • Bộ kit real-time PCR mới SureFast® VEGAN (Art.No. F4055) dùng để phát hiện dấu vết của DNA động vật có xương sống và sự khác biệt giữa DNA của động vật có xương sống và thực vật trong thực phẩm. 

SureFast® VEGAN – phát hiện chính xác dấu vết DNA động vật trong thực phẩm sống và chế biến

• Độ nhạy cao (LOD: 0,01%)
• Phân biệt DNA của động vật có xương sống và thực vật trong thực phẩm
• Kiểm soát dương tính tương ứng với 0,1% DNA của động vật có xương sống

Bộ kit real-time PCR mới của SureFast® VEGAN (Art.No. F4055) dùng để phát hiện dấu vết của DNA động vật có xương sống và sự khác biệt giữa DNA của động vật có xương sống và thực vật trong thực phẩm. Bộ này cung cấp độ nhạy xuống tới 0,01% DNA động vật để hỗ trợ các tuyên bố về nhãn thuần chay. Đối chứng dương đi kèm, bao gồm 0,1% DNA của bò, có thể được sử dụng làm tham chiếu để đặt ngưỡng phát hiện.
Lưu ý: Hệ thống này không phát hiện côn trùng, loài nhện, động vật thân mềm và động vật giáp xác.
Mời bạn tham khảo HDSD bộ kit trong Manual đính kèm
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second