language
PRODUCTS
VitaFast® Vitamin C (L-Ascorbinsäure / L-Ascorbic Acid) VitaFast® Vitamin C (L-Ascorbinsäure / L-Ascorbic Acid)

Mục đích:

Dễ dàng tiến hành thí nghiệm kiểm tra trên các tấm microtiter (Tấm microtiter thường được sử dụng trong các xét nghiệm đa dạng như ELISA và PCR) để xác định định lượng Vitamin C trong thực phẩm, dược phẩm và các vật liệu mẫu khác. Ngoài ra, bộ kít cũng có thể phát hiện axit L-dehydroascorbic (xem lưu ý ứng dụng).

Lợi ích:

Phương pháp thích hợp để test nhanh hàm lượng axit ascorbic trong vô số thực phẩm và đồ uống.
Thử nghiệm có giới hạn phát hiện và định lượng rất thấp.
  S000385 Beverages Quantity: 0 cái

  VitaFast® Vitamin C (L-Ascorbinsäure / L-Ascorbic Acid)

  • Mục đích:

   Dễ dàng tiến hành thí nghiệm kiểm tra trên các tấm microtiter (Tấm microtiter thường được sử dụng trong các xét nghiệm đa dạng như ELISA và PCR) để xác định định lượng Vitamin C trong thực phẩm, dược phẩm và các vật liệu mẫu khác. Ngoài ra, bộ kít cũng có thể phát hiện axit L-dehydroascorbic (xem lưu ý ứng dụng).

   Lợi ích:

   Phương pháp thích hợp để test nhanh hàm lượng axit ascorbic trong vô số thực phẩm và đồ uống.
   Thử nghiệm có giới hạn phát hiện và định lượng rất thấp.

   Thông tin chung:

   Bộ kit kiểm tra nhanh vitamin C chứa tất cả các thuốc thử được yêu cầu bao gồm chất chuẩn axit L-ascorbic cho đường chuẩn. Có thể thực hiện 50 phản ứng (cộng với bốn đường chuẩn). Để đánh giá, cần sử dụng máy đo quang dành cho tấm microtiter (550 - 570 nm). Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của bộ kit test nhanh Vitamin C dòng VitaFast là 7,8 mg / 100g (ml). Hiệu suất thu hồi trong khoảng 95 - 105%.

   Đóng gói

   Code sản phẩm P1010
   Quy cách Đĩa 96 giếng

   Tài liệu đính kèm

   Hướng dẫn English

   Đặc điểm kỹ thuật của kit kiểm tra nhanh vitamin C

   Code sản phẩm P1010
   Xử lí mẫu Đồng nhất - Chiết - Lọc - Pha loãng
   Thời gian ủ Bước 1 = 20 min 
   Bước 2 = 30 min
   LOD (Giới hạn phát hiện) 7.8 mg / 100 g (ml)
   LOQ (Giới hạn định lượng)

   7.8 mg / 100 g (ml)

   Đã hiệu lực hóa trên các nền mẫu

   Gum trái cây, viên sủi vitamin tổng hợp, viên Sắt và vitamin C.

   Ứng dụng

   Kiểm tra tổng vitamin C (L-ascorbic acid + L-dehydroascorbic acid)

   Phương pháp đo  Bộ kit kiểm tra nhanh vitamin C sử dụng phương pháp đo quang đĩa Microtiter ở bước sóng 550-570 nm

   Products in this same field

   You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second