language
PRODUCTS
Test nhanh VitaFast® Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (AOAC-RI) Test nhanh VitaFast® Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (AOAC-RI)

Mục đích:

Dễ dàng sử dụng bộ kit để định lượng tổng số vitamin B12 (vitamin B12 thêm vào và tự nhiên) trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dược phẩm.

Thông tin cơ bản:


Vitamin B12 được chiết xuất từ mẫu, sau đó dịch chiết được pha loãng. Dịch chiết đã pha loãng và môi trường xét nghiệm vitamin B12 được hút vào các giếng vi sinh có phủ Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (leichmannii). Sự tăng trưởng của Lactobacillus delbrueckii phụ thuộc vào việc cung cấp vitamin B12. Bằng việc thêm vitamin B12 (trong chuẩn/mẫu), vi khuẩn sẽ phát triển cho đến khi vitamin được tiêu thụ hết. Việc ủ được thực hiện trong bóng tối ở 37 ° C (98,6 ° F) trong 44 - 48 giờ. Định lượng vitamin B12 bằng việc tính toán độ đục liên quan tới cường độ chuyển hóa/ tăng trưởng của vi khuẩn khi có mặt vitamin B12. Phép đo được thực hiện bằng máy đọc ELISA ở bước sóng 610 - 630 nm (cách khác là ở bước sóng 540 - 550 nm).

  S000380 Beverages Quantity: 0 cái

  Test nhanh VitaFast® Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (AOAC-RI)

  • Mục đích:

   Dễ dàng sử dụng bộ kit để định lượng tổng số vitamin B12 (vitamin B12 thêm vào và tự nhiên) trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dược phẩm.

   Thông tin cơ bản:


   Vitamin B12 được chiết xuất từ mẫu, sau đó dịch chiết được pha loãng. Dịch chiết đã pha loãng và môi trường xét nghiệm vitamin B12 được hút vào các giếng vi sinh có phủ Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (leichmannii). Sự tăng trưởng của Lactobacillus delbrueckii phụ thuộc vào việc cung cấp vitamin B12. Bằng việc thêm vitamin B12 (trong chuẩn/mẫu), vi khuẩn sẽ phát triển cho đến khi vitamin được tiêu thụ hết. Việc ủ được thực hiện trong bóng tối ở 37 ° C (98,6 ° F) trong 44 - 48 giờ. Định lượng vitamin B12 bằng việc tính toán độ đục liên quan tới cường độ chuyển hóa/ tăng trưởng của vi khuẩn khi có mặt vitamin B12. Phép đo được thực hiện bằng máy đọc ELISA ở bước sóng 610 - 630 nm (cách khác là ở bước sóng 540 - 550 nm).

   Đặc trưng kỹ thuật

   Art. No. P1002
   Quy cách đóng gói Đĩa 96 giếng, 12 dãy mỗi dãy 8 giếng rời

   Tài liệu

   Hướng dẫn English

   Đi kèm bộ kit:

   Chứng nhận phương pháp:

   Products in this same field

   You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second