language
PRODUCTS
Test nhanh Sulfite Test nhanh Sulfite

Mục đích sử dụng

Phương pháp UV để kiểm tra nhanh sulfite (“tổng SO2”) trong thực phẩm và các nền mẫu khác. Phương pháp test đơn giản, lượng mẫu nhỏ, thời gian phân tích nhanh. 

 

 

S000383 Beverages Quantity: 0 cái

Test nhanh Sulfite

  • Mục đích sử dụng

    Phương pháp UV để kiểm tra nhanh sulfite (“tổng SO2”) trong thực phẩm và các nền mẫu khác. Phương pháp test đơn giản, lượng mẫu nhỏ, thời gian phân tích nhanh. 

     

     

Quy cách đóng gói sản phẩm test nhanh Sulfite

Hãng sản xuất R-biopharm

Files

Hướng dẫn sử dụng English
Chứng nhận sản phẩm test nhanh sulfite coa_e6275_zn034_2023-03.pdf
coa_e6275_zn035_2023-03.pdf
coa_e6275_zn042_2023-04.pdf
coa_e6275_zn051_2023-05.pdf
Đặc trưng kỹ thuật
Code sản phẩm E6275
Đóng gói 30 test.
LOQ (Giới hạn phát hiện)

Giới hạn phát hiện sulfite được tính toán thông qua định luật Lambert-Beer và phụ thuộc vào ứng dụng được sử dụng. Ví dụ, nếu thể tích mẫu v = 0,500 ml và Delta A = 0,050 (A), thì giới hạn phát hiện = 3 mg / l. Giới hạn này có thể được cải thiện tương ứng bằng cách tăng thể tích mẫu lên đến 2 ml.

Test nhanh chỉ tiêu

Sulfite (“total SO2“)

Phương pháp đo Đo UV, bước sóng (340 nm)

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second