language
PRODUCTS
Test nhanh Nitrate (NO3-) Test nhanh Nitrate (NO3-)

Mục đích kit test nhanh Nitrate

Phương pháp UV để kiểm tra nhanh nitrat (NO3-) trong thực phẩm và các nền mẫu khác.
Phương pháp test nhanh đơn giản, lượng mẫu nhỏ, thời gian phân tích ngắn.

 

 

S000384 Beverages Quantity: 0 cái

Test nhanh Nitrate (NO3-)

  • Mục đích kit test nhanh Nitrate

    Phương pháp UV để kiểm tra nhanh nitrat (NO3-) trong thực phẩm và các nền mẫu khác.
    Phương pháp test nhanh đơn giản, lượng mẫu nhỏ, thời gian phân tích ngắn.

     

     

Files

Hướng dẫn sử dụng English

Quy cách đóng gói sản phẩm test nhanh Nitrate

Hãng sản xuất R-biopharm
Đặc trưng kỹ thuật
Code sản phẩm 10905658035
Đóng gói 3 x 13 test
LOQ (Giới hạn phát hiện)

Giới hạn phát hiện nitrate 0.15 mg / L

Phương pháp đo Đo UV, bước sóng (340 nm)

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second