language
PRODUCTS
Máy làm sạch không khí Tadiran Airow 3 Máy làm sạch không khí Tadiran Airow 3 TADIRAN AIROW 3™ là thiết bị làm sạch không khí dựa trên việc tổng hợp hydro peroxide từ khí oxy và hơi ẩm trong không khí. Thiết bị dành cho máy điều hòa không khí treo tường, xe hơi,.... Đây là một giải pháp không cần bảo trì, có hiệu quả cao trong việc chống lại các mầm bệnh và sử dụng điện năng thấp. Airow 3 Beverages Quantity: 1000 cái

Máy làm sạch không khí Tadiran Airow 3

  • TADIRAN AIROW 3™ là thiết bị làm sạch không khí dựa trên việc tổng hợp hydro peroxide từ khí oxy và hơi ẩm trong không khí. Thiết bị dành cho máy điều hòa không khí treo tường, xe hơi,.... Đây là một giải pháp không cần bảo trì, có hiệu quả cao trong việc chống lại các mầm bệnh và sử dụng điện năng thấp.

TADIRAN AIROW 3™ - HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

TADIRAN AIROW 3™ GIẢM MỨC MS2 ĐƯỢC PHÁT HIỆN ĐẾN 99,994% trong 1 giờ

Thử nghiệm  cho thấy TADIRAN AIROW 3 hiệu quả giảm 99.994% MS2, một loại vi-rút RNA được sử dụng làm đối tượng thay thế cho xét nghiệm  SARS-CoV-2.
Thử nghiệm được tiến hành trong Nghiên cứu sol khí được FDA công nhận và được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm uy tín của Hoa Kỳ. 
Xem chứng nhận

Airow 3 elimilated bacteria

Dữ liệu cho cột 1

Dữ liệu cho cột 2

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second