language
PRODUCTS
Kit PCR kiểm tra vi sinh vật SureFast® Kit PCR kiểm tra vi sinh vật SureFast®

Mục đích:

KIT PCR dòng SureFast® - Tùy thuộc từng bộ kít mà định tính trình tự DNA. Phát hiện và phân biệt trực tiếp các dòng vi khuẩn, virus, độc tố nhanh - chính xác.

Thông tin chung:

Xét nghiệm Realtime PCR dòng  SureFast® cho phép  các thiết bị PCR đã được thiết lập, trang bị để phát hiện đồng thời hai phát xạ huỳnh quang ở bước sóng 510 nm và 580 nm (FAM và VIC / HEX). Các thiết bị có thể sử dụng: Agilent Mx3005P, BioRad CFX 96, Roche LightCycler® 480 II, Roche cobas z 480 Analyzer, Roche LightCycler® 2.0, Applied Biosystems 7500, LTF MyGo Pro và Qiagen RotorGene Q...

S000382 Beverages Quantity: 0 cái

Kit PCR kiểm tra vi sinh vật SureFast®

  • Mục đích:

    KIT PCR dòng SureFast® - Tùy thuộc từng bộ kít mà định tính trình tự DNA. Phát hiện và phân biệt trực tiếp các dòng vi khuẩn, virus, độc tố nhanh - chính xác.

    Thông tin chung:

    Xét nghiệm Realtime PCR dòng  SureFast® cho phép  các thiết bị PCR đã được thiết lập, trang bị để phát hiện đồng thời hai phát xạ huỳnh quang ở bước sóng 510 nm và 580 nm (FAM và VIC / HEX). Các thiết bị có thể sử dụng: Agilent Mx3005P, BioRad CFX 96, Roche LightCycler® 480 II, Roche cobas z 480 Analyzer, Roche LightCycler® 2.0, Applied Biosystems 7500, LTF MyGo Pro và Qiagen RotorGene Q...

Các sản phẩm thuộc dòng  SureFast®

Loại Kit 

SureFast® EHEC/EPEC 4plex  
SureFast® Cronobacter PLUS  
SureFast® Cronobacter sakazakii PLUS  
SureFast® Escherichia coli PLUS  
SureFast® Pseudomonas aeruginosa PLUS  
SureFast® Yersinia enterocolitica PLUS  
SureFast® Histomonas meleagridis ONE  
SureFast® Legionella 3plex  
SureFast® Parasitic Water Panel 4plex  
SureFast® Enterobacteriaceae Screening PLUS  
   
   
   
SureFast® Legionella pneumophila PLUS  
SureFast® Listeria Screening PLUS 100 reactions
SureFast® Listeria monocytogenes PLUS For DNA preparation the use of SureFast® PREP Aqua is recommended.
SureFast® Legionella Screen PLUS The SureFast® Legionella pneumophila PLUS real-time PCR has a limit of detection of ≤ 5 DNA copies. The assay limit of detection depends on sample matrix, processing grade, DNA preparation and DNA content.

Loại kit

Instructions

German/English

SDS (English)
 

Products in this same field

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second