products

MÁY LY TÂM HERMLE Z206A

MÁY LY TÂM HERMLE Z206A

MÁY LY TÂM LẠNH HERMLE, Z 216 MK

MÁY LY TÂM LẠNH HERMLE, Z 216 MK

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG HERMLE, Z 326

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG HERMLE, Z 326

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG HERMLE, Z 306

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG HERMLE, Z 306

Máy Ly Tâm Lạnh MIKRO 200 R

Máy Ly Tâm Lạnh MIKRO 200 R

Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series

Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên – Binder BD Series

Tủ Sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert UN55, 53 lít

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14, 14 lít

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14, 14 lít

Tủ thao tác PCR

Tủ thao tác PCR

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng

Máy đo ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt | Lumitester Smart | Kikkoman

Máy đo ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt | Lumitester Smart | Kikkoman

Đĩa Compact Dry Pseudomonas Aeruginosa | Compact Dry Pseudomonas Aeruginosa | Nissui

Đĩa Compact Dry Pseudomonas Aeruginosa | Compact Dry Pseudomonas...

Đĩa Compact Dry Listeria | Compact Dry LS Listeria | Nissui

Đĩa Compact Dry Listeria | Compact Dry LS Listeria | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterococcus | Compact Dry Enterococcus | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterococcus | Compact Dry Enterococcus | Nissui

Đĩa Compact Dry Salmonella | Compact Dry SL Salmonella | Nissui

Đĩa Compact Dry Salmonella | Compact Dry SL Salmonella | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterobacteriaceae | Compact Dry ETB Enterobacteriaceae | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterobacteriaceae | Compact Dry ETB...

Đĩa Compact Dry Vibrio Parahaemolyticus | Compact Dry VP Vibrio Parahaemolyticus | Nissui

Đĩa Compact Dry Vibrio Parahaemolyticus | Compact Dry VP Vibrio...

Đĩa Compact Dry Staphylococcus Aureus | Compact Dry X-SA Staphylococcus Aureus | Nissui

Đĩa Compact Dry Staphylococcus Aureus | Compact Dry X-SA...

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second